Kebon Jeruk Jakarta Barat

Penamaan

Nama Al-Isyraq pertamakali digunakan oleh salah satu Majelis Ta’lim yang di Asuh oleh KH.Suherman Mukhtar MA, yaitu bertepat di Kampung Rawa, Jln Salman tepatnya di Rumah kediaman Bapak Andri bin H.Ali yang sebelumnya bertempat di Mushalla Nurul Iman, dikarenakan ada suatu hal maka pengajian dipindah ke kerumah Bapak H.Ali. Yang memberi nama al-Isyraq adalah KH. Suherman Mukhtar, MA. sendiri. Kemudian ketika diadakan rapat untuk memberikan nama Pondok Pesantren, KH. Suherman Mukhtar, MA. lebih memilih al-Isyraq dibandingkan nama-nama yang lainya.

folder128Secara bahasa al-Isyraq berasal dari kata asyraqa yusyriqu isyraqan yang artinya penyinaran, penerangan, pencahayaan. Kalau di kaji dengan menggunakan kaca mata Tashawwuf ada seorang ulama Tashawwuf yang bernama Imam Suhrawadi al-Maqtul seorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai aliran filsafat Yunani maupun filsafat Persia dan India. Beliau berasal dari Aleppo nama lengkapnya adalah Abu al-Futuh Yahya ibn Amrak Suhrawardi, lahir di Suhrawardi. Berliau mempunyai paham dalam berdekat diri kepada Allah SWT, yakni; al-Isyraq yakni penyinaran. Apabila dilihat dari kaca mata alam maka al-Isyraq adalah nama waktu pagi yang di sunnahkan shalat, nama shalat sunnahnya adalah ; shalat sunnah isyraq. Berharap berkah kepada Allah SWT dari tafaul penamaan ini, mudah-mudahan Pondok Pesantren al-Isyraq ini selalu mendapat sinar dari Allah dan dapat menyinari alam semesta ini, sehingga Pondok Pesantren Al-Isyraq menjadi pondok Pesantren yang banyak memberikan manfaat bagi segala lapisan masyarakat dan alam semesta. Amiin