Kebon Jeruk Jakarta Barat

Kajian Kitab Ihya ‘Ulumiddin ( 22 Januari 2015)

Posted by on Apr 1, 2015 in Ihya 'Ulumiddin

Oleh: KH. Suherman Muchtar, MA

MUKADDIMAH

بسم الله الرّحمن الّرحيم

Al-Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya Ihya’ ‘Ulumiddin :

و اما ربع المنجيات: فأذكر فيه كل خلق محمود و خصلة مرغوب فيها من خصال المقربين و الصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين و اذكر في كل خصلة حدّها و حقيقتها و سببها الذي به تجتلب و ثمرتها التي منها تستفاد و علامتها التى بها تتعرف و فضيلتها التي لأجلها فيها يرغب مع ما ورد فيها من شواهد الشرع و العقل ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتبا, و لكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة امور: الأول : حل ما عقدوه و كشف ما اجملوه, الثاني : ترتيب ما بددوه و نظم ما فرقوه, الثالث : ايجاز ما طولوه و ضبط ما قرروه, الرابع : حذف ما كرروه و اثبات ما حرروه, الخامس : تحقيق امور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب اصلا اذ اكل و ان تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر ان يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه و يغفل عنه رفقاؤه او لا يغفل عن التنبيه و لكن يسهو عن ايراده في الكتب او لا يسهو و لكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاويا لمجامع هذه العلوم.

Terjemah Kitab:

“Dan adapun  bagian perbuatan yang melepaskan, maka saya akan sebutkan semua budi pekerti yang terpuji dan keadaan yang disukai yang menjadi budi pekerti orang-orang muqarrabin dan shiddiqin yang seorang hamba mendekatkan kepada Tuhannya semesta alam saya akan terangkan pada tiap-tiap budi pekerti itu, batasnya, hakikatnya, sebab yang membawa tertarik kepadanya faedah yang dapat diperoleh dari padanya tanda-tanda untuk mengenalinya dan keutamaan yang membawa kegemaran padanya serta apa yang ada padanya dari dalil-dali syariat dan akal pikiran. Penulis-penulis lain udah mengarang beberapa buku mengenai sebagian dri maksud-maksud tadi, akan tetapi kitab ini berbeda dari kitab-kitab itu dalam lima hal.

Pertama: menguraikan dan menjelaskan apa yang ditulis penulis-penulis lain secara singkat dan umum.

Kedua: menyusun dan mengatur apa yang dibuat mereka itu berpisah-pisah dan bercerai-cerai.

Ketiga: menyingkatkan apa yang dibuat mereka itu berpanjang-panjang dan menentukan apa yang ditetapkan mereka.

Keempat: membuang apa yang dibuat mereka itu berulang-ulang dan menetapkan dengan kepastian diantara yang diuraikan itu.

Kelima: memberi kepastian hal-hal yang meragukan yanag membawa kepada salah paham yang tidak disinggung sedikitpun dalam kitab-kitab yang lain. Karena semuanya walaupun mereka itu menempuh pada suatu jalan tetapi tak dapat dibantah bhwa masing-masing orang salik (orang yang berjalan pada jalan Allah) itu mempunyai perhatian tersendiri kepada sesuatu hal yang tertentu baginya dan dilupakan teman-temannya atau ia tidak lalai dari perhatian itu, akan tetapi lupa dimasukannya kedalam kitab-kitabnya atau ia tidak lupa, akan tetapi ia dipalingkan oleh sesuatu yang memalingkannya dari pada menyingkapkan yang tertutup dari padanya.